Overheid in Nederland

Raadsleden zoeken

Zoek uw gemeenteraadslid onder alle raadsleden in Nederland:

Met bovenstaande personenregister kunt u overal en altijd alle contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle raadsleden in Nederland raadplegen.

Taken raadsleden

Raadsleden zijn leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Als hoogste bestuursorgaan nemen raadsleden alle beslissingen, die voor een gemeente van belang zijn. Een gemeenteraadslid controleert het college van B & W. Naast deze controlerende rol [I] hebben raadsleden een volksvertegenwoordigende rol [II] (raadsleden worden ook weleens volksvertegenwoordigers genoemd) en een kaderstellende rol [III] (raadsleden geven richting aan het gemeentebeleid).

Raadsleden worden voor vier jaar gekozen door de (stemgerechtigde) inwoners van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Gemeenteraadsleden worden bijgestaan door een raadsgriffier. De raadsgriffier, en griffie, bieden ondersteuning aan de gemeenteraad.